VÄLKOMMEN TILL MALVA

Livet är en berg- och dalbana. Saker händer, och ibland är vi inte redo att hantera det som sker runt om oss på ett hjälpsamt sätt. Att prata med någon brukar hjälpa. Genom samtal får du lära dig att se det som händer ur nya perspektiv och få en förståelse för hur du kan ändra dina beteenden så att de faktiskt hjälper dig framåt för att förbättra din livskvalitet.

Du kan som arbetsgivare göra skillnad genom att stötta i balansen, visa att du bryr dig och skapa en psykologisk trygghet på arbetsplatsen.


Jag är medlem i sfKBT som är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige. Jag är utbildad genom SIEP som tillhandahåller grundläggande utbildningar i KBT och som är kvalitetsgranskade och auktoriserade av föreningen.


FÖR ARBETSGIVARE

Genom åren har jag sett att en företagskultur som bygger på välmående, medvetet ledarskap samt vilja och förmåga till utveckling tar fram det bästa ur en arbetsplats.
Det ena benet kan inte stå utan det andra, mår dina medarbetare bra då når du dina framgångar i en sund och hälsosam organisation.

Läs mer

Utlåtande från klient;

"Marje har med sin varma lugna personlighet guidat mig genom terapin och gett mig konkreta verktyg att arbeta mot en förändring. Hon har utmanat mig att våga möta mig själv och fokusera på vad jag vill med mitt liv och leva efter mina egna förväntningar och värderingar. Marjes stöd och vägledning har gjort att jag äntligen vågat ta steget att byta jobb."