FÖR ARBETSGIVARE


Genom åren har jag sett att en företagskultur som bygger på välmående, medvetet ledarskap samt vilja och förmåga till utveckling tar fram det bästa ur en arbetsplats.


Det ena benet kan inte stå utan det andra, mår dina medarbetare bra då når du dina framgångar i en sund och hälsosam organisation. Detta skapar ringar på vattnet vilket i sin tur gör att employer branding frågorna blir enklare, det blir lättare att behålla kompetensen och den psykosociala arbetsmiljön gynnar medarbetarens prestationer. Det skapar både arbetsglädje och effektivitet.

Som arbetsgivare kan du göra stor skillnad. Malva kan genom ett partnerskap proaktivt stötta din verksamhet i strävan efter en nollvision för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Upplägget kring vårt samarbete anpassar vi utifrån era behov. Vi tar sikte på att hålla det enkelt och effektivt med fokus på kontinuitet och medvetenhet.

Stress är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland vuxna och hos unga vuxna mellan 16-24 år. Enligt data från Socialstyrelsen (Folkhälsorapporten 2009 och framåt) har den psykiska ohälsan ökat uppemot 300% de senaste 20 åren. Samtidigt saknas det förebyggande insatser på bred front för att minska stress och psykisk ohälsa. Enligt de nya Arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2015:4 har numera arbetsgivaren ansvar för att förebygga stress på arbetsplatsen, men enligt statistik är det bara 30% som jobbar med detta.Behöver du hjälp med samtalsstöd för att stötta dina medarbetare med balansen mellan livet och arbetslivet, så att de kan fortsätta att prestera med både glädje och effektivitet. Och helst innan du måste koppla in externa leverantörer som företagshälsovård eller försäkringar.

Genom att proaktivt arbeta med samtalsstöd för dina medarbetare kan du börja sträva efter en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa. Att se till individens välmående genom samtal men också att stötta företaget på grupp- och organisationsnivå med ett hållbart medarbetarskap gör att HR och samtalsstöd hör så bra ihop.