SAMTALSTERAPI


Livet är en berg- och dalbana. Saker händer, och ibland är vi inte redo att hantera det som sker runt om oss på ett hjälpsamt sätt. Att prata med någon brukar hjälpa. Genom terapin får du lära dig att se det som händer ur nya perspektiv och få en förståelse för hur du kan ändra dina beteenden så att de faktiskt hjälper dig framåt för att förbättra din livskvalitet.


Jag uppmuntrar genom att ställa frågor om livet och om vad du vill med ditt liv – sedan hittar vi vägarna som hjälper dig att agera utifrån dessa värden.

Du får lära dig att hantera livets berg- och dalbana på ett för dig hjälpsamt sätt. Vi tittar på obehagliga tankar och känslor som är en naturlig del av livet och som vi alla hanterar på olika sätt. I behandlingen hittar vi verktyg som hjälper dig att förändra och försöka leva ett meningsfullt liv utan att hindras av t ex känslor av otillräcklighet, tankar kring prestation eller att inte duga.

Problematik som jag kan hjälpa till med är:
  • Ångest
  • Stress
  • Låg självkänsla
  • Depression
  • Sömnbesvär
  • Höga prestationskrav
  • Svårigheter med känslor