OM MIG


En bakgrund med beteendevetenskaplig inriktning på arbets- och organisationspsykologi samt informatik. Som terapeut är jag inlyssnande, närvarande och engagerad.


Genom att ha arbetat med människor i olika roller, både som medarbetare och ledare i över 20 år har jag byggt upp en bredd och erfarenhet som är en fin tillgång i det personliga mötet och i samtalet.


Jag har mött olika organisationer, stora företag och små företag, landsting, kommun samt statliga myndigheter. Min fördjupning ligger i människans beteende och mötet mellan individ och arbete. Genom att arbeta med välmående och att motverka psykisk ohälsa som ångestrelaterad problematik, depression och stress vill jag stötta på vägen till en väl fungerande balans i livet som leder till en bättre livskvalitet.

Min bakgrund har en beteendevetenskaplig inriktning på arbets- och organisationspsykologi samt informatik. Som utbildad KBT-terapeut med fördjupning i ACT är jag inlyssnande, närvarande, medkännande och engagerad. Jag är också diplomerad coach (ICF). Egen handledning och utveckling är en prioritering för att kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet i mina uppdrag.

Marje Langseth Seimre


Jag är medlem i sfKBT som är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige. Jag är utbildad genom SIEP som tillhandahåller grundläggande utbildningar i KBT och som är kvalitetsgranskade och auktoriserade av föreningen.
Stress är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland vuxna och hos unga vuxna mellan 16-24 år. Enligt data från Socialstyrelsen (Folkhälsorapporten 2009 och framåt) har den psykiska ohälsan ökat uppemot 300% de senaste 20 åren.


Läs mer här