HR


Saknar ni en egen HR eller behöver stärka upp er befintliga HR-organisation? Jag kan hjälpa till med interimsuppdrag inom HR och kortare eller längre HR konsultuppdrag.


HR


Samtalsstöd för att stötta dina medarbetare eller möjligtvis interims uppdrag inom HR.


Exempel på uppdrag inom HR:
• Interims uppdrag inom HR
• HR konsultuppdrag
• Utveckling/rådgivning av företagskultur
• Strategi för en 0-vision för ohälsa
• Samtalsstöd för ledare och medarbetare
• Medarbetarundersökningar – från framtagning till förslag på åtgärder
• Utveckling av samtligt förekommande HR-processer
• Policys, guider och regelverk
• Utveckling av psykosociala arbetsmiljöfrågor
• Handledning
• Kartläggningar

Behöver du hjälp med samtalsstöd för att stötta dina medarbetare med balansen mellan livet och arbetslivet, så att de kan fortsätta att prestera med både glädje och effektivitet. Och helst innan du måste koppla in externa leverantörer som företagshälsovård eller försäkringar.

Genom att proaktivt arbeta med samtalsstöd för dina medarbetare kan du börja sträva efter en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa. Att se till individens välmående genom samtal men också att stötta företaget på grupp- och organisationsnivå med ett hållbart medarbetarskap gör att HR och samtalsstöd hör så bra ihop.


Livet är en berg- och dalbana, det går upp och det går ner. Saker händer, och ibland är vi inte redo att hantera det som sker runt om oss på ett hjälpsamt sätt. Att prata med någon brukar hjälpa


Läs mer samtalsterapi här